Telefon

406 02 784 (kun telefonsamtaler) eller 917 48 660 (kun sms)

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet. Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten.

E-post

nav.tolketjenesten.vest-viken@nav.no

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.

Besøks- og postadresse

Buskerudveien 126, 3027 Drammen

Bildetolking

Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten.