Brukerutvalget skal jobbe med å identifisere og følge opp viktige innsatsområder og skal bidra til å sikre brukermedvirkning innen NAV Hjelpemiddelsentral Oslo sine tjenesteområder, som har betydning for brukerne.

Brukerutvalget skal være en arena for samhandling med fast representasjon fra hjelpemiddelsentralen, kommunene og brukerorganisasjonene. Brukerorganisasjonene utpeker brukerrepresentantene i sine organisasjoner. Brukerrepresentantene skal bidra med kompetanse basert på bearbeidet brukererfaringer.

Saker som ønskes tatt opp i brukerutvalget kan sendes til brukerorganisasjonene eller til brukerutvalgets sekretær, på mailadresse nav.hot.oslo@nav.no merket «brukerutvalget v/Solveig Grene Seipæjærvi». 

Referat fra brukerutvalget 

Møtereferat 03.09.20 (pdf)

Møtereferat 05.06.20 (pdf)

Møtereferat 06.05.20 (pdf)

Møtereferat 13.02.20 (pdf)

Møtereferat 28.11.19 (pdf)

Møtereferat 26.09.19 (docx)

Møtereferat 23.05.19 (docx)

Møtereferat 14.02.19 (docx)

Mandat

Mandat for brukerutvalget (pdf)

Brukerutvalgets representanter 2020-2021

SAFO - Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner

Inger Lise Kristiansen - fast

Rikke Danielsen - personlig vara

Geir Eriksen - fast

Johannes Loftsgård - personlig vara 

FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Karianne Havsberg - fast

Jan Halvard Relbe-Moe - personlig vara

Berit Anthonessen - fast

Jostein Jahren - fast

Tomm Nordvoll - personlig vara

Tore Glærum - fast

Anita Brox - personlig vara 

Norsk pensjonistforbund

Tore Foss – fast

Tore Hansen – personlig vara

Oslo kommune

Marit Hoff - fast

Tove Skillingstad - personlig vara

Siri Johanne Koch-Larsen - fast

Else-Berit Mellum Momrak - personlig vara 

Kommunene i Viken (tidligere Akershus)   

Linda Müller - fast

Heidi Katrine Åleskjær – personlig vara

Silje Heradstvedt Valaas – fast

Odd Eriksen – personlig vara