Hjelpemiddelsentralene gir råd, veiledning og opplæring om funksjonelle løsninger på arbeidsplassen. Dette kan være tilrettelegging, ergonomiske løsninger og hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne, slik som for eksempel nedsatt syn, hørsel, bevegelse eller hukommelse.

Tilrettelegging kan være

  • organisatorisk (arbeidsfordeling, arbeidstid, oppgaveløsning osv.)
  • psykososial (oppfølging av kollega/leder osv.)
  • fysisk art (tekniske hjelpemidler osv.)

Arbeidsrådgivingskontoret kan være en ressurs i tilretteleggingen.

NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå med råd og veiledning om praktisk tilrettelegging av arbeidsplassen.

Les mer om tilrettelegging i arbeid på kunnskapsbanken.net