Tilrettelegging i arbeid

Det er mange muligheter for tilrettelegging i arbeidslivet. Tilretteleggingen må ta utgangspunkt i arbeidstakerens forutsetninger og behov, og de krav som stilles i jobben.

Tilrettelegging kan deles inn i tre kategorier: 

  • Organisatoriske tiltak som å justere arbeidsfordelingen, tilby nye eller midlertidige oppgaver, endre tempo, tilpasse arbeidstid, tilby opplæring eller omskolering. 
  • Psykososiale tiltak som å gi støtte og oppfølging, sikre verdsetting og inkludering, trygge det sosiale miljøet, tilby kollegastøtte eller styrke holdningene og kulturen. 
  • Fysiske tiltak. Dette kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av ulike maskiner o.l. 

NAV Hjelpemiddelsentral har kunnskap om tilrettelegging ved ulike funksjonsnedsettelser innen alle disse tre kategoriene.

Funksjonsnedsettelsene kan blant annet være

  • nedsatt hørsel
  • synsvansker
  • lese- og skrivevansker
  • kommunikasjonsvansker
  • problemer med hukommelse, konsentrasjon, struktur og planlegging
  • muskel og skjelettplager eller annen bevegelsesproblematikk 

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for formidling og opplæring av personlige hjelpemidler som finansieres gjennom folketrygdloven.

Arbeidsgivere kan kontakte NAV Hjelpemiddelsentral for å få veiledning, tips og råd om organisatorisk, psykososial eller fysisk tilrettelegging, hvor arbeidsgiver har finansieringsansvar etter arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver er etter arbeidsmiljøloven pålagt å gi ansatte nødvendig utstyr for å utføre arbeidet og påse at utstyret ikke påfører arbeidstakeren helseskader.

Har du en sak du ønsker å drøfte? Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke.

Er du nysgjerrig og ønsker gode eksempler på hvordan du kan bidra med å tilrettelegge for dine ansatte, kan du lese om dette på kunnskapsbanken.net.