Opplysning, råd og veiledning

Rett til opplysning, råd og veiledning er uavhengig av om du allerede er i en vanskelig livssituasjon eller om du mottar andre tjenester fra NAV. Hvis du mottar økonomisk sosialhjelp kan råd og veiledning bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.

Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det. 

Hvem kan få råd og veiledning?

Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning på NAV-kontoret. Du må vanligvis selv ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Da vil NAV-kontoret tilby deg en samtale om din livssituasjon.

I noen tilfeller kan også NAV-kontoret på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning hvis det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Selv om NAV-kontoret ikke er fullt ut orientert på alle områder, kan de henvise deg videre til rett instans. Les mer om

Ønsker du hjelp, råd eller kunnskap om tvangsekteskap kan du finne mer informasjon om dette på imdi.no.

Taushetsplikt

Medarbeidere i NAV-kontoret har taushetsplikt. Du kan be om at en rådgivningssamtale blir gjennomført på et skjermet sted.