Frivillig arbeid/utvekslinger

Er du mellom 18-30 år, kan du reise ut og jobbe som frivillig i et annet land i Europa i 2-12 måneder. Kostnader til opphold og 90 prosent av reisekostnadene blir dekket.

Europeisk volontørtjeneste er en del av EUs ungdomsprogram Aktiv ungdom, som støtter ulike utvekslingsordninger og aktiviteter for ungdom. Programmet har tre søknadsfrister i året.

Det finnes også et tilbud om korttids volontørtjeneste. Dette er en mulighet for unge med spesielle utfordringer til å arbeide frivillig i et lokalt prosjekt i et europeisk land i minimum 2 uker.

UngInfo i Oslo har oversikt over norske og utenlandske organisasjoner som tilbyr frivillig arbeid og alternative utenlandsopphold.

Lurer du på hvordan det er å være volontør? Eller har du selv vært volontør og ønsker kontakt med andre eks-volontører? Da kan du kontakte NEVO Norsk eks- volontørorganisasjon.

Der er flere hjelpeorganisasjoner som tilbyr frivillig arbeid. Les mer om bistandsorganisasjoner.