Brukermedvirkning

NAV Agder tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.