Filmer og demoer om digital sykmelding

NAV digitaliserer sykmeldingen og utvikler verktøy til hjelp i oppfølgingen av den som er syk. Her kan du se nærmere på noen utvalgte temaer:

Må jeg bruke min private ID? (for arbeidsgiveren)

 

Tilganger i Altinn kan organiseres enkelt (for arbeidsgiveren)

 

 

Fortell oss hvem som er nærmeste leder (for arbeidsgiveren)

 

Hva skjer etter at jeg har sendt sykmeldingen? (for den sykmeldte)

OBS: Gjelder foreløpig bare arbeidstakere i bedrifter som bruker den digitale søknaden om sykepenger. Spør arbeidsgiveren din hvis du er i tvil.

Send sykmeldingen til arbeidsgiveren – slik det ser ut for den sykmeldte

 

Send søknaden om sykepenger – slik det ser ut det ut for den sykmeldte

 

Hva innebærer aktivitetsplikten?

Hva skjer i dialogmøtet som NAV innkaller til?

Forventninger til nærmeste leder

Veiledninger i bruk av Altinn

Veiledning: Jeg finner ikke sykmeldingen (pdf)

Veiledning: Slik tildeler du tilganger i Altinn (pdf)

Veiledning: Avansert søk (pdf)