Digital sykmelding – informasjon til arbeidsgivere

Alle arbeidsgivere i hele landet må nå gjøre seg klare for å motta digitale sykmeldinger og søknader.

De aller fleste pasienter som blir sykmeldt av en fastlege får nå sin digitale sykmelding på nav.no. Herfra kan de sende sykmeldingen til arbeidsgiveren, som får den i sin meldingsboks i Altinn.

I stadig flere bedrifter og fylker kan de sykmeldte også sende søknaden om sykepenger. Søknaden om sykepenger erstatter del D av sykmeldingen.

Se hvilke fylker som er omfattet nå.

Finn informasjonsmøter om digitale sykmeldinger i ditt fylke.

Sykmeldingen og søknaden trinn for trinn

 1. Bedriften gir tilganger i Altinn til utvalgte personer, for eksempel i HR.
 2. Den ansatte finner sykmeldingen sin på nav.no og sender den til arbeidsgiveren. Se hvordan den sykmeldte sender inn sykmeldingen.
 3. Den som har tilgang henter sykmeldingen i Altinn og svarer på hvem som er nærmeste leder for den ansatte. Samtidig krysser man av for om virksomheten forskutterer sykepenger for den ansatte (lønn etter arbeidsgiverperioden). Svaret gis i Altinn-skjemaet som ligger i innboksen.
 4. Nærmeste leder får en e-post fra NAV om at det har kommet en sykmelding, logger inn og finner sykmeldinger på nav.no. Snarveien www.nav.no/dinesykmeldte kan alltid brukes til å finne siden.
  De følgende stegene gjelder fra og med 15. januar eller hvis din virksomhet allerede er koblet på løsningen:  
 5. Når perioden er over, får den ansatte melding om at søknaden om sykepenger kan fylles ut på nav.no. Se hvordan den sykmeldte sender inn søknaden (video).
 6. Hvis perioden på søknaden er innenfor arbeidsgiverperioden, sendes søknaden kun til arbeidsgiveren. Er den lengre enn arbeidsgiverperioden, sendes søknaden direkte til NAV.
 7. Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger får en kopi av søknaden i Altinn, og nærmeste leder får se søknaden på nav.no/dinesykmeldte. Hvis arbeidsgiver ikke forskutterer sykepenger, sendes søknaden kun til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har svart, er det opp til den sykmeldte å svare på spørsmålet om forskuttering.
 8. Inntektsopplysningsskjemaet må sendes på papir som før, inntil vi har en digital løsning også for dette.
 9. De sykmeldte får en påminnelse fra NAV på e-post og SMS hvis søknaden ikke er sendt. Nærmeste leder får en påminnelse på e-post hvis søknaden ikke er sendt innen to uker.

NB! Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger er avhengig av at de sykmeldte sender inn søknaden om sykepenger innen fristen for å få igjen penger av NAV.

Varsel om nye sykmeldinger

De personene som har tilgang i Altinn kan velge å få varsel på e-post og eller SMS. Dette kan ordnes under kontaktinformasjon i Altinn.  

Personalansvarlige ledere trenger bare nav.no

Nærmeste leder skal ikke gå til Altinn, men finner sykmeldinger og søknader på sin egen side: nav.no/dinesykmeldte. Her vil det komme stadig flere nyttige verktøy for lederen.

Slik kommer dere i gang: