Digital sykmelding – informasjon til arbeidsgivere

Alle arbeidsgivere i hele landet må nå gjøre seg klare for å motta digitale sykmeldinger og søknader.

De aller fleste pasienter som blir sykmeldt av en fastlege får nå sin digitale sykmelding på nav.no. Herfra kan de sende sykmeldingen til arbeidsgiveren, som får den i sin meldingsboks i Altinn.

I stadig flere utvalgte bedrifter og fylker kan de sykmeldte også sende søknaden om sykepenger. Søknaden om sykepenger erstatter del D av sykmeldingen.

Se hvilke fylker som er omfattet nå.

Ønsker dere å ta i bruk hele den digitale sykmeldingen så raskt som mulig?

Les mer her: For arbeidsgivere som vil komme i gang nå.
Finn informasjonsmøter om digitale sykmeldinger i ditt fylke.

Sykmeldingen trinn for trinn

 1. Den ansatte finner sykmeldingen sin på nav.no og sender den til arbeidsgiveren. Se hvordan den sykmeldte sender inn sykmeldingen.
 2. Arbeidsgiveren får en e-post og/eller SMS om at det har kommet en sykmelding i Altinn.
 3. Den som har tilgang hos arbeidsgiveren henter sykmeldingen i Altinn.
 4. Samtidig oppgir man nærmeste leder for denne ansatte i Altinn.
 5. Arbeidsgiveren svarer på forespørselen i Altinn-skjemaet.
 6. Neste gang det kommer en sykmelding fra den ansatte får nærmeste leder en e-post fra NAV: «Hei. En av dine ansatte er sykmeldt. For å se sykmeldingen, logg inn på [Lenke]. Vennlig hilsen NAV».
 7. Nærmeste leder logger inn og finner fra da av sykmeldinger fra den ansatte på nav.no.
 8. Snarveien www.nav.no/dinesykmeldte kan alltid brukes til å finne siden. Her vil det komme stadig flere tjenester til nærmeste leder.

Også store bedrifter kan bruke løsningen

Vi har tidligere sagt at den digitale sykmeldingen foreløpig passer best for små og mellomstore bedrifter på grunn av tilgangsstyringen i Altinn. Nå erfarer også store bedrifter at løsningen fungerer for dem. Det handler om å tildele tilganger til nye enkelttjenester i Altinn til et fornuftig antall personer. Erfaring viser at en virksomhet med 10 000 ansatte har behov for å involvere 3-4 personer i HR-/lønnsfunksjonen i arbeidet. 

 

 

Personalansvarlige ledere trenger bare nav.no

 • Oppgaven til dem som har tilgang er å melde tilbake til NAV hvem som er den sykmeldtes nærmeste leder. Innmeldingen gjøres når den første sykmeldingen fra den ansatte hentes i Altinn. Da oppnår bedriften samtidig den viktigste gevinsten: Sykmeldingen trenger ikke lenger distribueres internt.
 • Nærmeste leder får tilgang til sin egen side: nav.no/dinesykmeldte. Her vil det komme stadig flere nyttige verktøy for lederen.
 • NAV-kontoret får mulighet til å ta kontakt med rett person i bedriften underveis i oppfølgingen.