Digital sykmelding – informasjon til arbeidsgivere

Arbeidstakere i hele landet kan sende sykmeldingen digitalt til arbeidsgiveren. Nå er også den siste delen av sykmeldingen - søknaden om sykepenger - digitalisert.

De aller fleste pasienter som blir sykmeldt av en fastlege får nå sin digitale sykmelding på nav.no. Herfra kan de sende sykmeldingen til arbeidsgiveren, som får den i sin meldingsboks i Altinn.

Slik tar dere i mot det som kommer i Altinn

 • Dere velger hvilke personer (oftest er dette HR-/lønnsfunksjonen) som skal ta i mot sykmeldinger og søknader i Altinn. De samme personene skal også oppgi nærmeste leder for den ansatte som er sykmeldt.
 • Dere tildeler rettigheter til enkelttjenestene «Sykmelding», «Sykmelding – oppgi leder» og «Søknad om sykepenger» til de utvalgte personene i virksomheten. Se hvordan dere tildeler rettigheter.
 • De personene som har tilgang i Altinn kan velge å få varsel på e-post og eller SMS. Dette kan ordnes under kontaktinformasjon i Altinn.

 Se flyten for digitale sykmeldinger og søknader.

Slik kommer dere i gang

Må alle ledere i virksomheten ha tilgang i Altinn?

Nei! Dette er viktig:

 • De personalansvarlige lederne forholder seg bare til nav.no.
 • Når HR-/lønnsfunksjonen henter sykmeldingen i Altinn, melder de samtidig inn hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte. Deretter finner lederen alt som trengs på www.nav.no/dinesykmeldte. De personalansvarlige lederne trenger altså ikke selv tilgang i Altinn.
 • Er virksomheten liten, kan daglig leder meldes inn som nærmeste leder.

Sykmeldingen trinn for trinn

 1. Bedriften gir tilganger i Altinn til utvalgte personer, for eksempel i HR.
 2. Den ansatte finner sykmeldingen sin på nav.no og sender den til arbeidsgiveren. 
 3. Den som har tilgang henter sykmeldingen i Altinn og svarer på hvem som er nærmeste leder for den ansatte. Samtidig krysser man av for om virksomheten forskutterer sykepenger for den ansatte (lønn etter arbeidsgiverperioden). Svaret gis i Altinn-skjemaet som ligger i innboksen.
 4. Nærmeste leder får en e-post fra NAV om at det har kommet en sykmelding, logger inn og finner sykmeldinger på nav.no. Snarveien www.nav.no/dinesykmeldte kan alltid brukes til å finne siden.

Slik ser det ut for den sykmeldte når sykmeldingen sendes inn (demo).

Søknaden trinn for trinn

 1. Når sykmeldingsperioden er over, får den ansatte melding om at søknaden om sykepenger kan fylles ut på nav.no. Søknaden er arbeidstakerens erklæring om hva som har skjedd underveis i sykefraværet, og den kan derfor ikke sendes inn samtidig med sykmeldingen. Dette gjelder også for papirsykmeldingen.
 2. Hvis perioden på søknaden er innenfor arbeidsgiverperioden, sendes søknaden kun til arbeidsgiveren. Er den lengre enn arbeidsgiverperioden, sendes søknaden direkte til NAV.
 3. Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger får en kopi av søknaden i Altinn, og nærmeste leder får se søknaden på nav.no/dinesykmeldte. Hvis arbeidsgiver ikke forskutterer sykepenger, sendes søknaden kun til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har svart, er det opp til den sykmeldte å svare på spørsmålet om forskuttering.
 4. Inntektsopplysningsskjemaet må sendes på papir som før, inntil vi har en digital løsning også for dette.
 5. De sykmeldte får en påminnelse fra NAV på e-post og SMS hvis søknaden ikke er sendt. Nærmeste leder får en påminnelse på e-post hvis søknaden ikke er sendt innen to uker.

Slik ser det ut for den sykmeldte når søknaden sendes inn (demo).

OBS: innføringsdatoen avgjør

Den digitale søknaden om sykepenger gjelder for sykmeldinger som er utstedt etter innføringsdatoen i fylket. Er sykmeldingen utstedt før denne datoen, må man bruke del D på papir:

 • Aust-Agder // fra 1. september 2017
 • Finnmark  // fra 1. november 2017
 • Troms // fra 1. november 2017
 • Nordland // fra 1. oktober 2017
 • Nord-Trøndelag // fra 1. november 2017
 • Sør-Trøndelag // fra 1. november 2017
 • Oppland // fra 1. november 2017
 • Vest-Agder // fra 1. november 2017
 • Resten av landet: fra 15. januar 2018

Fortsatt noen sykmeldinger på papir

Sykmeldinger som er skrevet ut på sykehus kommer foreløpig på papir, det samme gjelder noen få av sykmeldingene fra fastlegene.

Ny digital oppfølgingsplan

En ny digital oppfølgingsplan er nå tilgjengelig i betaversjon. Nærmeste leder får tilgang til verktøyet når arbeidstakeren har sendt den digitale sykmeldingen og dere har svart på hvem som er nærmeste leder. Om dette er på plass, kan både arbeidstakeren og lederen logge inn og skrive inn i planen fra hver sin kant. Planen kan deles digitalt med NAV når den er godkjent. Det arbeides med en løsning for å kunne dele den med legen.

Mer informasjon

Finn informasjonsmøter om digitale sykmeldinger i ditt fylke.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev om den videre digitaliseringen av sykefraværsoppfølgingen.