Digital sykmelding – informasjon til arbeidsgivere

Arbeidstakere i hele landet kan sende sykmeldingen og søknaden om sykepenger digitalt til arbeidsgiveren.

De aller fleste pasienter som blir sykmeldt av en fastlege får nå sin digitale sykmelding på nav.no. Herfra kan de sende sykmeldingen til arbeidsgiveren, som får den i sin meldingsboks i Altinn.

Fortsatt noen sykmeldinger på papir

Sykmeldinger som er skrevet ut på sykehus kommer foreløpig på papir, det samme gjelder noen få av sykmeldingene fra fastlegene.

Ny digital oppfølgingsplan

En ny digital oppfølgingsplan er nå tilgjengelig til bruk på arbeidsplassene. Nærmeste leder får tilgang til verktøyet når arbeidstakeren har sendt den digitale sykmeldingen og dere har svart på hvem som er nærmeste leder. Om dette er på plass, kan både arbeidstakeren og lederen logge inn og skrive inn i planen fra hver sin kant. Planen kan deles digitalt både med NAV og legen når den er godkjent.

Slik tar dere i mot det som kommer i Altinn

 • Dere velger hvilke personer (oftest er dette HR-/lønnsfunksjonen) som skal ta i mot sykmeldinger og søknader i Altinn. De samme personene skal også oppgi nærmeste leder for den ansatte som er sykmeldt.
 • Dere tildeler rettigheter til enkelttjenestene «Sykmelding», «Sykmelding – oppgi leder» og «Søknad om sykepenger» til de utvalgte personene i virksomheten. Se hvordan dere tildeler rettigheter.
 • De personene som har tilgang i Altinn kan velge å få varsel på e-post og eller SMS. Dette kan ordnes under kontaktinformasjon i Altinn.

Les mer:

Må alle ledere i virksomheten ha tilgang i Altinn?

Nei! Dette er viktig:

 • De personalansvarlige lederne forholder seg bare til nav.no.
 • Når HR-/lønnsfunksjonen henter sykmeldingen i Altinn, melder de samtidig inn hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte. Deretter finner lederen alt som trengs på www.nav.no/dinesykmeldte. De personalansvarlige lederne trenger altså ikke selv tilgang i Altinn.
 • Er virksomheten liten, kan daglig leder meldes inn som nærmeste leder.

Sykmeldingen trinn for trinn

 1. Bedriften gir tilganger i Altinn til utvalgte personer, for eksempel i HR.
 2. Den ansatte finner sykmeldingen sin på nav.no og sender den til arbeidsgiveren. 
 3. Den som har tilgang henter sykmeldingen i Altinn og svarer på hvem som er nærmeste leder for den ansatte. Samtidig krysser man av for om virksomheten forskutterer sykepenger for den ansatte (lønn etter arbeidsgiverperioden). Svaret gis i Altinn-skjemaet som ligger i innboksen.
 4. Nærmeste leder får en e-post fra NAV om at det har kommet en sykmelding, logger inn og finner sykmeldinger på nav.no. Snarveien www.nav.no/dinesykmeldte kan alltid brukes til å finne siden.

Slik ser det ut for den sykmeldte når sykmeldingen sendes inn (demo).

Søknaden trinn for trinn

 1. Når sykmeldingsperioden er over, får den ansatte melding om at søknaden om sykepenger kan fylles ut på nav.no. Søknaden er arbeidstakerens erklæring om hva som har skjedd underveis i sykefraværet, og den kan derfor ikke sendes inn samtidig med sykmeldingen. Dette gjelder også for papirsykmeldingen.
 2. Hvis perioden på søknaden er innenfor arbeidsgiverperioden, sendes søknaden kun til arbeidsgiveren. Er den lengre enn arbeidsgiverperioden, sendes søknaden direkte til NAV.
 3. Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger får en kopi av søknaden i Altinn, og nærmeste leder får se søknaden på nav.no/dinesykmeldte. Hvis arbeidsgiveren ikke forskutterer sykepenger, sendes søknaden kun til NAV. Hvis arbeidsgiveren ikke har svart, er det opp til den sykmeldte å svare på spørsmålet om forskuttering.
 4. Inntektsopplysningsskjemaet må sendes på papir som før, inntil vi har en digital løsning også for dette. Arbeidsgiveren skal ikke sende søknaden på papir (tidligere del D) for å få refusjon så lenge inntektsopplysningsskjemaet sendes. Det er kun hvis den ansatte selv bruker papir at arbeidsgiveren må videresende del D til NAV.
 5. De sykmeldte får en påminnelse fra NAV på e-post og SMS hvis den digitale søknaden ikke er sendt. Nærmeste leder får en påminnelse på e-post hvis søknaden ikke er sendt innen to uker.

Slik ser det ut for den sykmeldte når søknaden sendes inn (demo).

Papirskjemaet for inntektsopplysninger blir i løpet av 2018 erstattet av en digital inntektsmelding. Les mer på nav.no/inntektsmelding.

Meldinger når det skjer  noe

Arbeidsgiverne får melding når det skjer noe nytt i et sykefravær. Hvilke meldinger man får avhenger av rollen man har: 

De som har tilgang i Altinn til sykmeldinger og søknader om sykepenger får melding når

 • den ansatte sender inn en ny sykmelding
 • den ansatte sender inn en ny søknad om sykepenger

Meldingen kommer som SMS og/eller e-post avhengig hva man har valgt i varslingsinnstillingene i Altinn. 

Den som er meldt inn som nærmeste leder får melding når

 • den ansatte sender inn en ny sykmelding
 • den ansatte sender inn en ny søknad om sykepenger
 • den ansatte ikke har sendt inn søknaden om sykepenger innen 14 dager etter at den ble tilgjengelig
 • den ansatte har startet på eller sendt oppfølgingsplanen til godkjenning
 • den ansatte skal vurderes for aktivitetskravet (ved 6 ukers sykmelding)
 • NAV-kontoret sender en forespørsel om tidspunkt for dialogmøte

Lederen får melding på den e-postadressen som er oppgitt på skjemaet «Sykmelding – oppgi leder» i Altinn. Merk at avsenderadressen på meldingen er webmaster@altinn.no. Det sendes ikke SMS til lederne.

Mer informasjon

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev om den videre digitaliseringen av sykefraværsoppfølgingen.