Ettersend til søknad om utbetaling av omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere