Du må melde fra om situasjonen din endrer seg

  • Du begynner å tjene mer eller mindre enn du tidligere har oppgitt til NAV.
  • Du får utbetalt penger i form av utbytte på aksjer, fond, salg av eiendom/eiendeler eller annet.
  • Det skjer endringer i sivilstatusen din, som inngåelse og opphør av ekteskap, partnerskap og samboerforhold, eller partner/ektefelle/samboer dør.
  • Familiesituasjonen din endrer seg ved at du får barn, et barn flytter eller du ikke lenger forsørger barnet/barna dine.
  • Du planlegger et opphold i eller flytting til utlandet.
  • Du skal flytte ut av kommunen.