Etterbetaling juni – feil utbetalingsinformasjon

I utbetalingsinformasjonen som NAV sender i posten eller til digital postkasse er det dessverre oppgitt feil etterbetalingsmåned i forbindelse med regulering av grunnbeløp og ytelser.

Det står at grunnbeløpet har økt fra 1. mai 2021, og at de aller fleste vil få etterbetaling i oktober. Det korrekte er at de aller fleste vil få etterbetalingen i juni. Feilen gjelder i hovedsak pensjoner og uføretrygd.

I denne oversikten fremgår det når etterbetaling fra 1. mai vil bli utbetalt for de forskjellige ytelsene.