Økonomi- og gjeldsrådgivning

Gjeldsordning

Du trenger ikke leve resten av livet som gjeldsslave. Hvis du er varig ute av stand til å betale det du skylder, kan du få kontroll over økonomien igjen gjennom en såkalt gjeldsordning.

Gjeldsordningen gir deg mulighet til å betale så mye som mulig av det du skylder til kreditorene i en tidsbegrenset periode. Som regel har gjeldsordningen en varighet på fem år. Når perioden med gjeldsordning er over er du som hovedregel gjeldfri, med unntak av gjeld som er sikret med pant i bolig.

Du kan bli gjeldsfri uavhengig av om du faktisk har hatt økonomi til å betale kreditorene i perioden du har gjeldsordning.

1. Kontakt kreditor på egenhånd

Før du søker om gjeldsordning, må du ha forsøkt å gjøre en avtale om nedbetaling med kreditorene på egenhånd. Kreditorene er de du skylder penger. Hvis du ikke får til en avtale med kreditorene, kan du søke om gjeldsordning.

2. Søk gjeldsordning hos namsmannen

Hvis du ikke får til en avtale med kreditorene, kan du søke om gjeldsordning til namsmannen, det vil si lensmannen eller byfogden. Du kan få gjeldsordning uansett hva gjeldsproblemene skyldes, og det er ikke noen krav til størrelsen på gjelden eller hvor mye du tjener. Du kan som regel ikke få gjeldsordning flere ganger.

3. Følg budsjettet fra namsmannen

Namsmannen vil lage et budsjett du skal følge i tiden du har gjeldsordning. Budsjettet inneholder rimelige levekostnader for deg og husstanden din, som følger forskrift om livsoppholdssatser. Hvis inntekten din er høyere enn utgiftene i budsjettet, betales overskuddet til kreditorene.

I perioden du har offentlig gjeldsordning har også automatisk en betalingsanmerkning. Når du har en betalingsanmerkning, kan det føre til at du vil få avslag på søknad om boliglån, kreditt, og tegning av forsikring eller abonnement.

Les om betalingsanmerkninger i Hva skjer når du ikke betaler innen fristen?

Se også Har du gjeldsproblemer? (PDF)