Økonomi- og gjeldsrådgivning

Spille- eller gamblingproblem

Spilleavhengighet kan føre til økonomiske problemer for deg og familien din, men det er mulig å få råd og hjelp. Hvis du er spilleavhengig, bør du søke hjelp til å slutte å spille og til å få orden på økonomien.

Det finnes flere hjelpetilbud til deg som har et spilleproblem. Her kan du finne hjelp:

Skaff deg oversikt over gjelden din

Prøv å få oversikt over gjelden din, og ta kontakt med dem du skylder penger.

Frivillig kredittsperre

Er du usikker på om du klarer å holde deg borte fra spilling, kan du legge inn en frivillig kredittsperre. En kredittsperre gjør at det ikke er mulig å foreta en kredittvurdering av deg, som igjen kan føre til at du ikke kan ta opp nye lån eller starte abonnement. Les om frivillig kredittsperre (datatilsynet.no).

Fått for mye lån av banken?

Hvis du står i fare for å få problemer med å betale gjeld, skal bankene fraråde deg fra å ta opp nye lån. Dersom banken ikke har gjort det, kan du kreve at lånet blir redusert eller slettet.

Ta kontakt med banken din og be om en tilbakemelding på hvordan de vurderte din økonomiske situasjon da du fikk innvilget lånet. Hvis banken ikke er enig med deg, kan du klage til Finansklagenemnda. De kan gjøre en ny vurdering av saken din, og avgjøre om gjelden din skal reduseres eller slettes. Les mer på nettsiden til Finansklagenemda.

Spillegjeld på kredittkort?

Hvis du har spilt direkte på kreditt, kan du undersøke om du har plikt til å betale tilbake denne gjelden. I loven er det bestemt at plikten til å tilbakebetale gjeld faller bort hvis den som har gitt deg kreditt, var klar over at du tok opp lån for å bruke det på pengespill.

De fleste kredittkort er sperret mot spillselskaper, men dersom du likevel har fått innvilget kreditt som banken har vært klar over ble brukt til pengespill, kan du slippe å betale tilbake gjelden.

Skriv til banken som har gitt deg lånet og be om at de redegjør for situasjonen, samtidig som du ber om at lånet slettes. Hvis banken avslår kravet, kan du klage saken til Finansklagenemnda. Legg ved den skriftlige dialogen du har hatt med banken når du kontakter Finansklagenemnda, og be om en ny vurdering av saken. Det er gratis å klage til Finansklagenemnda, og du trenger ikke bruke advokat. Les om saksgangen på nettsiden til Finansklagenemnda.