Levealdersjustering av AFP i privat sektor

  • Du kan lese mer om regelverket for fastsetting av forholdstall for kompensasjonstillegget og justeringsbeløp i AFP-tilskottsloven
  • Referansebeløpet som er grunnlag for kompensasjonstillegget blir regulert årlig i samsvar AFP tilskottsloven.