Slik søker du om pensjon fra Canada

  • Application for Canadian Old Age, Retirement and Survivors benefits under the Agreement on Social Security between Canada and the Kingdom of Norway.
  • For alderspensjon og gjenlevendepensjon/barnepensjon sender du søknadsblankettene til NAV Familie- og pensjonsytelser, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo.
  • For uførepensjon/uføretrygd sender du søknadsblankettene til NAV Arbeid og ytelser,  postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo
  • For uførepensjon / uføretrygd kontakt NAV Arbeid og ytelser,  postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo