Trygdeavtalene har regler om hvilket lands trygdeordning du skal være tilknyttet. Du får de samme rettigheter og plikter som statsborgere i landet du oppholder deg i. Personer fra avtaleland skal behandles likt uavhengig av statsborgerskap.

Dersom du skal arbeide i eller flytte til et land Norge har trygdeavtale med, må du undersøke dine pensjonsrettigheter i henhold til den enkelte avtalen. Disse reglene går foran norsk lov.

India

Du bor i Norge og ønsker å søke pensjon fra India. Hvis du har rett til pensjon fra India fra Employees’ Provident Fund Scheme (EPFO) finner du en oversikt over søknadsblanketter,fremgangsmåte og kontaktinformasjon til norske og indiske myndigheter i veiledningen under.

Canada

Du bor i Norge og ønsker å søke pensjon fra Canada. Hvis du har rett til pensjon fra Canada finner du en oversikt over søknadsblanketter, fremgangsmåte og kontaktinformasjon til norske og canadiske myndigheter i veiledningen under.