Forholdstallene for årskullene 1943–1952 har blitt fastsatt tidligere, og dette betyr at det nå er endelig fastsatt hva levealdersjusteringen blir for deg som er født mellom 1943 og 1953.

Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealdersjustering ble innført fra 1. januar 2011. Når du tar ut alderspensjon, får du pensjonen justert etter forventet levealder på uttakstidspunktet. For deg som er født i perioden 1943–1953 skjer denne levealdersjusteringen gjennom forholdstall, mens den for deg som er født fra 1954 og utover også skjer helt eller delvis gjennom delingstall. Forholdstall og delingstall blir fastsatt innen 1. juli det året et årskull fyller 61 år.