Godkjenningsordning på elektromedisinsk utstyr

  • Elektriske rullestoler
  • Takmonterte og mobile personløftere
  • Elektriske senger