Forberedelser før du søker om bil fra NAV

Elektronisk søknad Søknad per post
Gjelder for myndige personer over 18 år. Gjelder for barn under 18 år og for personer med verge.
Du må logge inn med elektronisk ID for å få tilgang til søknadsskjema. Du må registrere postnummer og fødselsnummer for å få tilgang til søknadsskjema.
Du kan skanne aktuelle vedlegg og lagre disse på pc eller du kan ta bilder og lagre bildefilene på pc.  Alle vedlegg skrives ut og legges i konvolutten med selve søknaden. 
Alle vedlegg må legges ved før du trykker «levér». NAV førsteside må skrives ut og legges øverst i konvolutten.
Saksbehandlingen kan bli forsinket eller søknaden kan bli avslått dersom ikke alle nødvendige vedlegg følger søknaden.    Saksbehandlingen kan bli forsinket eller søknaden kan bli avslått dersom ikke alle nødvendige vedlegg følger søknaden.   
 • Ferdig utfylt søknadsskjema 
 • Erklæring fra fastlege (eget skjema som gjelder for søknad om bil) 
 • Kopi av førerkort  
 • Dokumentasjon av inntekt 
 • Kopi av vognkort for eventuell nåværende bil 
 • Dokumentasjon på arbeid eller utdanning 
 • Ferdig utfylt søknadsskjema 
 • Erklæring fra fastlege (eget skjema som gjelder for søknad om bil) 
 • Kopi av førerkort 
 • Dokumentasjon av inntekt 
 • Kopi av vognkort for eventuell nåværende bil 
 • Tilleggsskjema (utfylt av ergo-/ fysioterapeut) 
 • Erklæring fra teknisk etat i kommunen ved søknad om firehjulstrekk 
 • Vergeattest hvis du har verge