Turist i utlandet

Du beholder medlemskapet ditt i folketrygden når du er på ferie i utlandet, og regnes som turist når du ikke har arbeidsinntekt og skal være borte fra Norge i mindre enn 12 måneder.

Reglene for turister gjelder også når du er i utlandet og

  • studerer deltid
  • leser til Ex.Phil og tar eksamen i Norge
  • er på Working Holiday i Australia, New Zealand, Canada, Sør-Afrika, Japan, Kina eller Vietnam
  • studerer ved norsk lærested via nettet
  • er elev i grunnskolen

Hva skjer når du skal på ferie til utlandet

Du beholder medlemskapet i folketrygden under ferieoppholdet, men du må kontakte helsenorge.no for å få informasjon om hvilke rettigheter du har dersom du blir syk i utlandet.

Når regnes du ikke lenger som turist

Du regnes ikke lenger som turist dersom du planlegger å være borte i mer enn 12 måneder, eller når du begynner å arbeide i løpet av utenlandsoppholdet. Du mister da medlemskapet i folketrygden.

Konsekvenser når du ikke er medlem

Er du ikke medlem av folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter dersom du blir syk. Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på helsenorge.no. Du opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter.

Rett til ulike ytelser fra NAV

Dersom du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.