Student i utlandet

Du beholder medlemskapet i folketrygden hvis du skal studere kortere enn 12 måneder i utlandet, eller har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet.

Har du ikke støtte fra Lånekassen, og studerer mer enn 12 måneder i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

Du regnes som student når du studerer på heltid ved universitet eller høyskole som er godkjent av Lånekassen eller NAV, og følger undervisning og tar eksamen i utlandet.

Når du studerer deltid, leser til Ex. Phil i utlandet for å ta eksamen i Norge, studerer ved norsk lærested via nettet eller er elev i grunnskolen, blir du omfattet av reglene som gjelder for turister og får ikke rettigheter som student.

Student i et annet nordisk land

Hvis du skal studere i et nordisk land eller i et annet EU/EØS-land, skal du være medlem av trygdeordningen i det landet du regnes som bosatt etter EUs regler om trygd. Du regnes som bosatt der du har sentrum for dine livsinteresser. Det vil si at du fremdeles er medlem av folketrygden dersom du for eksempel har familien din i Norge, studiestøtte fra Lånekassen og planlegger å returnere til Norge etter endte studier.

Hvis du etablerer deg i studielandet med for eksempel bolig og familie, kan trygdemyndighetene i studielandet anse deg som bosatt der, og dermed medlem av trygdeordningen der. Ta kontakt med trygdemyndighetene i landet du er bosatt i for å finne ut hvordan dette påvirker deg.

Dersom du tar arbeid i studielandet, må du undersøke med trygdemyndighetene i studielandet om du blir medlem der. Hvis du blir medlem i studielandet, er du ikke lenger medlem i folketrygden. 

Student uten støtte fra Lånekassen

Hvis du planlegger å studere i mer enn 12 måneder, opphører medlemskapet i folketrygden den dagen du forlater Norge. Du kan søke om frivillig medlemskap.

Student ved flyskole i USA

Studerer du ved flyskole mister du medlemskapet når oppholdet skal vare i mer enn 12 måneder. Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden ,som student under teoridelen. Når du får inntekt i praksisperioden kan du søke om frivillig medlemskap som praktikant.

Studenter på feltarbeid i utlandet over 12 måneder

Om du ikke har støtte til studier i utlandet fra Lånekassen, er du ikke medlem i folketrygden. Du kan søke om frivillig medlemskap.

Arbeid og studier

Får du arbeid i løpet av studietiden din i utlandet, kan dette påvirke medlemskapet ditt. Vær oppmerksom på at ditt medlemskap i folketrygden kan opphøre automatisk hvis du tar deg jobb i utlandet under studiene, eller dersom du av andre grunner blir omfattet av trygdeordningen i studielandet.

Er du i et EØS-land eller Sveits, må du sjekke om du er medlem i trygdeordningen i studielandet.

Konsekvenser når du ikke er medlem i folketrygden

Er du ikke medlem i folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter hvis du blir syk. Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på nettsidene til helsenorge.no.

Du opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter.

Hva kan du gjøre for å beholde medlemskapet?

Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Det forutsetter at du har vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderår før søknadstidspunktet.

Familiemedlemmer

Familiemedlem til studenter kan søke om frivillig medlemskap i norsk folketrygd. Er utenlandsoppholdet kortere enn 12 måneder og familiemedlemmet ikke har arbeidsinntekt er han eller hun medlem med rettigheter som turist.

Hvis du er i et EØS-land må du undersøke om du er medlem av trygdeordningen i oppholdslandet. Er du ikke medlem i oppholdslandet, kan du søke om frivillig medlemskap norsk folketrygd.

Rett til ulike ytelser fra NAV

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Ved dødsfall i utlandet

Som student i utlandet med lån og stipend fra Lånekassen regnes du som pliktig medlem av folketrygden. For pliktige medlemmer som dør i utlandet, dekkes nødvendige utgifter til hjemtransportering av båre til Norge fullt ut. Dersom du har søkt om frivillig medlemskap i folketrygden har du ikke den samme dekningen. Det samme gjelder hvis du inngår i trygdeordningen i landet du oppholder deg i.