Trygdeavgift

 
Type inntekt Avgiftssats
Personinntekt 8,2 %
Personinntekt av næringsinntekt 11,4 %
Pensjon 5,1 %
 
  Arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift Arbeidsgiver plikter ikke å betale arbeidsgiveravgift
Helsedelen 6,8 % 9,1 %
Helsedelen med rett til sykepenger 6,8 % 13,8 %
Pensjonsdelen 22,4 % 29,3 %
 
Skatteforhold Avgiftssats
Ordinær trygdeavgift betales sammen med skatten til skattemyndighetene 2,3 %
Betaler ikke skatt til Norge 9,1 %
Ved kildeskatt til Norge 7,4 %
 
Skatteforhold Avgiftssats
Ved ordinær skatteplikt til Norge Ingen avgift til NAV Medlemskap og avgift
Ved opphør av ordinær skatteplikt til Norge 5,1 %
Ved kildeskatt til Norge 5,1 %
Skatteforhold Avgiftssats
Ved ordinær skatteplikt til Norge Ingen avgift til NAV Medlemskap og avgift
Ved opphør av ordinær skatteplikt til Norge 8,2 %
Ved kildeskatt til Norge 8,2 %