Bidragsforskudd ved flytting til land Norge ikke har trygdeavtale med

Forskudd fra Norge opphører ved flytting til land uten trygdeavtale med Norge.

Hva skjer med forskuddet når jeg flytter til et land uten trygdeavtale med Norge?

Hvis barnet beholder medlemskapet i folketrygden under utenlandsoppholdet, og skal  være i utlandet mindre enn seks måneder, eller du eller barnet skal arbeide for norsk arbeidsgiver, kan barnet ha rett til fortsatt forskudd fra Norge.

Dersom barnet flytter til et land Norge ikke har trygdeavtale med, har tilflyttingslandet ingen forpliktelser i forhold til Norge. Det er i tilfelle landets lokale regleverk som gjelder, og det vil derfor være avgjørende om landet har en tilsvarende ytelse som bidragsforskudd.

Familiemedlemmer som blir med

Det er barnet som har retten til forskuddet, men det skal utbetales til den av foreldrene som barnet bor fast hos.

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet må du