Friskmelding til arbeidsformidling

  • Legen gir deg en sykmelding med en dato for friskmelding og bekrefter at det er helsen som gjør at du må si opp jobben du er sykmeldt fra.
  • Du sier opp jobben du er sykmeldt fra.
  • Arbeidsgiveren din gir en skriftlig bekreftelse på at du har sagt opp jobben fra den dagen du er friskmeldt. Er det oppsigelsestid i stillingen, må arbeidsgiveren samtidig bekrefte at du slipper å jobbe i oppsigelsestiden.
  • Du registrerer deg som arbeidssøker hos NAV. Får du problemer med registreringen, kan du bruke Skriv til oss.
  • Du og legen får et brev fra NAV om at du kan bruke ordningen friskmelding til arbeidsformidling.
  • Du fører arbeidstimer bare for den stillingen du har vært sykmeldt fra. 
  • Du skal altså ikke føre timer for tiden du fortsetter å jobbe i den andre stillingen.