Denne ordningen er aktuell hvis helsen din er slik at du kan komme tilbake i arbeid, men ikke til den jobben du hadde da du ble syk.

Hvem kan få friskmelding til arbeidsformidling?

Ordningen gjelder alle som har rett til sykepenger, det vil si både arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere. Disse to kravene må være oppfylt:

  • Arbeidsforholdet ditt er opphørt i samsvar med arbeidsmiljøloven.
  • Du er registrert hos NAV som arbeidssøker.

I praksis betyr dette:

  • Du sier opp den jobben du er sykmeldt fra.
  • Legen gir deg en sykmelding med friskmeldingsdato og bekrefter at det er helsen som gjør at du må si opp den jobben du har.
  • NAV må ha en skriftlig bekreftelse på at arbeidsforholdet ditt er avsluttet den dagen du er friskmeldt.

Hva kan du få?

Du kan få sykepenger i inntil 12 uker mens du søker på ny jobb. Du fyller ut meldekort i disse ukene. Har du ikke fått ny jobb innen den tid, kan du søke om dagpenger. 

Maksimal periode med sykepenger er 52 uker, inkludert ukene med friskmelding til arbeidsformidling.

Hvordan søker du?

Både NAV-kontoret og legen kan ta initiativet til friskmelding til arbeidsformidling i forbindelse med at de følger deg opp mens du er syk. NAV-kontoret kan ta initiativ til dialog både med både legen og arbeidsgiveren din, og du kan ta initiativ selv. Veilederen på NAV-kontoret vil også vurdere om det er noe som kan gjøre det lettere for deg å komme i ny jobb. Ta gjerne kontakt med NAV-kontoret ditt om mulighetene.