Nytt om egenmelding under koronapandemien:

Vi oppfordrer alle som er i pålagt karantene å snakke med arbeidsgiveren sin om muligheten til å jobbe hjemmefra før de ber om sykmelding fra lege. 

Den utvidede retten til å bruke egenmelding opphører fra 1. juni, men arbeidsgiveren din kan fortsatt velge å godta egenmelding i hele arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. Hvis du ikke har en slik avtale med arbeidsgiveren din, trenger du sykmelding fra legen fra den dagen du ikke kan bruke vanlig egenmelding.

Er du blitt testet og har fått påvist koronasmitte, får du sykmelding hos lege. Du har også rett til å få en sykmelding hvis legen antar at du er smittet, eller hvis du er pålagt å være i karantene.

Er noen av de du bor sammen med syke, tar du først kontakt med arbeidsgiveren din for å spørre om du kan arbeide hjemmefra. Hvis hjemmearbeid ikke er mulig, spør du arbeidsgiveren din om du kan bruke egenmelding. 

Hvis du må være hjemme fordi andre i husstanden er satt i karantene uten å være syke, kan du ha rett til å bruke omsorgsdager hvis barnepasseren er syk.

Generelt om egenmelding - utenom pandemien

Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding.

Er du borte mer enn tre kalenderdager, kan arbeidsgiveren din kreve sykmelding. Har du brukt egenmelding forut for sykmelding, telles det som brukte egenmeldingsdager. 

Egenmelding kan ikke kombineres med gradert sykmelding.

Hvordan bruker du egenmelding?

Det er ikke noe felles skjema for egenmelding. Hver enkelt arbeidsgiver utformer rutiner og egenmeldingsskjema for sine ansatte, enten på papir eller digitalt. Hør med arbeidsgiveren din om hvilke rutiner som gjelder hos dere.

Hvor lenge kan egenmeldingen vare? 

Etter folketrygdlovens bestemmelser kan egenmelding brukes for opptil tre kalenderdager om gangen og opptil fire ganger i løpet av ett år. 

Virksomheter som tidligere har hatt en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv var forpliktet til å ha en utvidet egenmeldingsordning, med rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager om gangen og opptil 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det var ikke begrensning i antall ganger retten til egenmelding kan benyttes.

IA-avtalen for perioden 2019-2022 oppfordrer virksomhetene til å videreføre utvidet egenmeldingsordning, og oppfordrer også virksomheter som ikke tidligere har hatt utvidet egenmelding til å vurdere denne ordningen. Folketrygdlovens bestemmelse er en minimumsordning, og alle virksomheter kan bruke en utvidet rett til egenmelding i inntil hele arbeidsgiverperioden.

Hva gjør du hvis du må overstige disse dagene?

Hvis du ikke har flere egenmeldingsdager, må du bruke sykmelding. Alternativt kan du gå i dialog med arbeidsgiveren din om å bruke feriedager eller permisjon (med eller uten lønn), eller du kan be om velferdspermisjon.

Hvis du må være hjemme med syke barn

Egenmelding gjelder hvis du må være borte fra arbeid når du selv blir syk. Hvis du må være borte fra arbeid på grunn av barns sykdom, kan du ha rett på omsorgsdager. Disse kommer i tillegg til egenmeldingsdagene du har når du selv er syk.

Du kan miste retten til egenmelding

Arbeidsgiveren kan bestemme at du ikke får bruke egenmelding hvis:  

  • du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode
  • arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ditt ikke skyldes sykdom  

Arbeidsgiveren skal gi deg varsel når de fratar deg retten til å bruke egenmelding, slik at du kan uttale deg.  

Har du mistet retten til å bruke egenmelding, skal arbeidsgiveren vurdere dette på nytt etter seks måneder.

Hva sier loven?

I folketrygdloven kapittel 8, del II Arbeidstakere finner du reglene for egenmelding.