Om digital sykmelding

De aller fleste kan nå sende både sykmeldingen og søknaden om sykepenger digitalt.