Utfylling av meldekort for enkelte grupper

  • Ved 80 % permittering fra 100 % stilling, så skal du oppgi timer som utgjør 20% stilling på hvert meldekort. Jobber du mer enn 20 %, må de ekstra timene legges til og oppgis på meldekortet i tillegg.
  • Ved 60 % permittering fra 100 % stilling, så skal du oppgi timer som utgjør 40% stilling på hvert meldekort. Jobber du mer enn 40 %, må de ekstra timene legges til og oppgis på meldekortet i tillegg.
  • Ved 50 % permittering fra 100 % stilling, så skal du oppgi timer som utgjør 50% på hvert meldekort. Jobber du mer enn 50 %, må de ekstra timene legges til og oppgis på meldekortet i tillegg.