Arkiv - Sykepengestatistikk 4. kvartal 2017

Statistikk per 4.kvartal 2017

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

Nedgang i erstattede sykedager blant ordinære arbeidstakere

I 4. kvartal ble det utbetalt sykepenger for 6, 6 millioner sykedager for ordinære arbeidstakere. Det har vært en nedgang i erstattede sykepengedager på 1,3 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2016. Dette tilsvarer en nedgang 90 000 dager.

Kvinner fikk utbetalt sykepenger for 4,1 millioner sykedager, noe som tilsvarer 62 prosent av alle sykedagene.

Oppbrukte sykepengerettigheter

I 4. kvartal 2017 brukte 7 163 personer opp rettighetene sine. Det er omtrent 200 færre personer som brukte opp sykepengerettighetene sine sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er flere kvinner enn menn som bruker sykepengerettighetene. Dette henger sammen med at flere kvinner enn menn er sykmeldt. 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no