Sykepengedager betalt av folketrygden. 4 kvartal 2002-2017. I tusen dager