Statistikknotat

 

2016_4kvartal_Sykefravær_nr2-1 (2)

 

Illustrasjonen viser utviklingen i det legemeldte sykefraværet. Last ned illustrasjonen som PDF-fil   eller illustrasjonen som JPG-fil.

Tabeller

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet er på 5,4 prosent, en økning på 0,4 prosent fra samme kvartal i fjor. Sykefraværet blant kvinner er nå på 6,9 prosent og blant menn 4,1 prosent.

Influensasesong

Vinteren 2016/2017 startet sesonginfluensaen tidligere enn vanlig. I følge Folkehelseinstituttet influensaovervåking kom influensatoppen omtrent ved juletider. Dette var noen uker tidligere enn vanlig, og mye av det legemeldte fraværet knyttet til influensa falt i 4. kvartal 2016. Antall sykefraværstilfeller knyttet til luftveislidelser økte derfor med nesten 20 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2015.

Fylker

Nordland og Østfold har det høyeste sykefraværet av alle fylkene på 6,2 prosent, fulgt av  Nord-Trøndelag på 6,1 prosent. Oslo er det fylket som har det laveste sykefraværet med 4,5 prosent, fulgt av Rogaland og Sogn og Fjordane med 4,8 prosent. 

Næring

Sykefraværet i 4. kvartal 2016 var klart høyest innen helse og sosiale tjenester (7,7 %), Deretter følger transport og lagring (6,3 %) og forretningsmessig tjenesteyting (5,7 %). Fraværet var lavest innen olje og gassutvinning (3,2 %), informasjon og kommunikasjon (3,2 %) og eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting (3,5 %).

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no