Statistikknotat

Tabeller

Pressemelding

Bedre kvalitet på sykefraværsstatistikken

SSB og NAV har fra og med 4. kvartal 2018 benyttet en ny beregningsmetode for de avtalte dagsverkene i sykefraværsprosenten. I den nye beregningsmetoden har vi fjernet feriekorrigeringen av de avtalte dagsverkene. Dette fjerner utvalgsusikkerheten fra det legemeldte fraværet, og reduserer utvalgsusikkerheten i det totale sykefraværet. Vi får da et tydeligere sesongmønster i sykefraværstatistikken som i større grad speiler sykdomsforekomsten i befolkningen i løpet av året.

Mer informasjon om endringen ligger på ssb sine nettsider: Bedre sykefraværstall uten feriekorrigering

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet var 5,5 prosent i 1.kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en nedgang på 1,4 prosent. Sykefraværet gikk ned med 3,3 prosent for menn og for kvinner var sykefraværet stabilt.

Størst nedgang for de eldre arbeidstakerne

Endringene i sykefraværet fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 (figur 4) viser størst nedgang for aldersgruppene over 35 år. Nedgangen er størst for menn mellom 45-49 år med -5,8 prosent. For kvinner er de 55 år som har størst nedgang med 3,1%.

Størst økning i Sogn og Fjordane

Blant fylkene er det Sogn og Fjordane som har den største økningen i sykefraværet med 6,2 prosent. Deretter fulgte Finnmark med 4,8 prosent nedgang og Nordland med 4,0 prosent. Flere fylker hadde nedgang i sykefraværet. Størst reduksjon hadde Vest-Agder (-5,0%), deretter Vestfold (-4,6%) og i Oppland og Rogaland (-3,6%).

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider