Utgifter til uføreytelser

Mottakere av uføreytelser

Nye mottakere av uføreytelser

Ved utgangen av juni 2006 mottar ca. 324 000 personer en uføreytelse. Det var en økning i mottakere av uføreytelser totalt på 2,7 prosent fra juni 2005 til juni 2006. Fra 2004 til 2005 var det en økning på 2,8 prosent.

16 662 nye personer fikk en uføreytelse i 1. halvår 2006. Det utgjør en økning på 3,6 prosent i forhold til 1. halvår 2005. 42,2 prosent av de nye uføremottakerne 1. halvår 2006 fikk tidsbegrenset uførestønad, 1. halvår 2005 var andelen 33,7 prosent.