Arkiv - Sykepengestatistikk 1. kvartal 1997-2006

Tabeller

Antall sykepengedager betalt av folketrygden for 1.kvartal 2006 har økt med 13,9 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2005. Antall sykepengedager er fortsatt 14,1 prosent lavere enn det var for 1. kvartal 2004. Økningen i sykepengedager er størst blant kvinner. Antall tilfeller totalt har økt med 11,8 prosent. Økningen har vært på 15 prosent for kvinner. Sykefraværet synker fortsatt noe for selvstendig næringsdrivende.