Sykepengedager betalt av folketrygden. 1 kvartal 1997-2006. I tusen dager