Statistikknotat

Tabeller

Pressemelding

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet var 4,3 prosent i 3. kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en økning på 2,0 prosent. Økningen var størst hos kvinner hvor sykefraværet gikk fra 5,3 prosent til 5,5 prosent. For menn var sykefraværet stabilt på 3,3 prosent.

Størst økning for yngste arbeidstakerne

Endringene i sykefraværet fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 for kvinner viser størst økning blant de aller yngste aldersgruppene under 25 år. For menn økte sykefraværet mest aldersgruppene under 30 år.

Størst økning i Finnmark

Blant fylkene er det Finnmark som har den største økningen i sykefraværet med 6,7 prosent. Deretter fulgte Sogn og Fjordane med 5,8 prosent oppgang og Nordland med 5,7 prosent. To fylker hadde nedgang i sykefraværet. I Østfold gikk sykefraværet ned med 0,8 prosent og i Rogaland med 0,4 prosent. 

Oslo har fremdeles det laveste legemeldte sykefraværet med 3,6 prosent. Nordland og Finnmark har det høyeste sykefraværet med henholdsvis 5,1 og 4,9 prosent

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider