Pressemelding

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet var 6,1 prosent i 1. kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en økning på 11,4 prosent. Det økte mer for menn (+15,2%) enn for kvinner (+8,9%). Økningen skyldes i stor grad koronautbruddet og smitteverntiltakene som har ført til en stor økning for diagnoser knyttet luftveislidelser.

Størst økning i bygg og anleggsbransjen

Sykefraværet gikk opp i alle næringer sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen er størst i de næringene som ble hardest rammet av koronautbruddet og smitteverntiltakene. De som hadde den største økningen var bygg- og anleggsvirksomhet med en økning på nesten 20 prosent. Deretter følger varehandel (+17,8%) og forretningsmessig tjenesteyting (+17,5 %).