Arkiv - Rehabiliteringspenger pr. september 2004-2008