Arkiv - Rehabiliteringspenger pr. september 1998-2007