2007

Antall mottakere av uføreytelser fordelt på diagnoser oppdateres en gang i året. Produksjonstiden er mellom seks måneder og ett år. Statistikk for 2001-2004 er å finne i Trygdestatistisk årbok.