De har dermed ikke krav på ytterligere utbetalinger men må gå over på andre ytelser eller tilbake til arbeid. For å illustrere disse ulike gruppene, har vi laget en grafisk fremstilling som forsøker å plassere de viktigste gruppene utfra om de er i arbeid eller hvilke ytelser de mottar 6 måneder etter de har brukt opp sine sykepengerettigheter.

Last ned illustrasjonen i full størrelse som PDF-fil eller som bildefil

 

Oppbrukte sykepengerettigheter