Mottakere av AFP med full pensjon, etter kjønn og ordning. Pr. 30.06.2006. Antall.

I alt Offentlig Privat 1)
I alt 32 777 15 830 16 947
Kvinner i alt 14 646 9 623 5 023
Menn i alt 18 131 6 207 11 924
1)Inkl. NAVO