Mottakere av AFP, etter kjønn og ordning. Pr. 31.12.1998-2007. Gjennomsnittlig pensjonsgrad.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I alt 94,2 92,5 90,7 91,2 91,6 92,3 92,8 92,4 91,3 90,2
Privat 1) 97,5 96,9 95,4 95,4 95,3 95,4 95,5 95,4 94,3 93,1
Offentlig 91,2 88,6 86,6 87,4 88,2 89,3 90,2 89,7 88,5 87,6
Kvinner i alt 94,0 92,1 90,8 90,8 90,9 91,6 92,1 91,6 90,5 89,3
Privat 1) 97,3 96,6 95,3 94,9 94,7 94,8 95,1 94,9 93,9 92,7
Offentlig 92,6 90,2 88,9 89,0 89,2 90,1 90,7 90,1 88,9 87,8
Menn i alt 94,3 92,8 90,7 91,5 92,1 92,9 93,3 93,0 92,0 91,0
Privat 1) 97,6 97,0 95,5 95,6 95,5 95,7 95,7 95,6 94,5 93,3
Offentlig 89,5 86,6 83,7 85,4 86,8 88,4 89,5 89,0 87,9 87,2
1) Spekter, tidligere NAVO er inkludert
Fra 1.oktober 1997 ble det mulig å kombinere AFP med arbeid, dvs. ta ut gradert pensjon