Tabeller

Mottakere av avtalefestet pensjon i privat sektor (ny ordning fra 2011)

Avtalefestet pensjon i privat sektor – antall mottakere øker

Per juni 2019 var det 81200 personer som mottok avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Det er en økning på 13 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i 2018. Da var det 72100 mottakere. 26 prosent av mottakerne var kvinner, og 74 prosent var menn (per juni 2019).

Dette er statistikk om den nye ordningen med AFP i privat sektor som ble innført i 2011. Det er ventet at tilgangen til ordningen vil være større enn avgangen i en del år framover (ikke minst fordi deler av ytelsen er livsvarig), slik at antallet mottakere vil fortsette å øke.

Det var 5100 nye AFP-mottakere i første halvår 2019. I samme periode i 2018 var tilgangen på 5200 personer. 28 prosent av de nye mottakerne var kvinner og 72 prosent menn (i første halvår 2019).

De fleste av de nye mottakerne velger å ta ut AFP ved 62 år, hele 86 prosent (første halvår 2019). Det er få personer som tar ut AFP ved 67 år eller senere – kun 3 prosent av alle nye mottakere i samme periode.