Arkiv - ytelser til gjenlevende pr 31. mars 2003-2012