Arkiv - avtalefestet pensjon (AFP) pr 30. juni 1999-2008