Arkiv - Alderspensjon. Mars 2016

Statistikk pr. 31. mars 2016

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen på alderspensjons-området

AntallVed utgangen av 1. kvartal 2016 er det 874 400 personer som mottar alderspensjon, en økning på 29 600 eller 3,5 prosent fra utgangen av 1. kvartal 2015. Menn står for 16 700 eller 57 prosent av økningen. Til sammenlikning stod menn for 73 prosent av økningen fra 31. mars 2010 til 31. mars 2011. Mange menn tok da ut tidligpensjon før fylte 67 år.

Nye alderspensjonisterAntall nye alderspensjonister i 1. kvartal 2016 er 15 900, mens antall nye i 1. kvartal 2015 var 18 100, dvs. en nedgang på, eller 12,5 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak færre nye 67-årige alderspensjonister. Aldersgruppa 62-66 år90 000 av alderspensjonistene pr. 31. mars 2016 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 6000 personer sammenliknet med mars 2015. 32 prosent av 62-66 åringene i befolkningen har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 1. kvartal 2016, mot seks prosent ved utgangen av 1. kvartal 2011.

Gradert pensjon lite brukt11 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 1. kvartal 2016. For kvinner var denne andelen 19 prosent, mens den var syv prosent for menn.

TilleggspensjonTilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 92 prosent pr. 31. mars 2007 til 96 prosent pr. 31. mars 2016. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

MinstepensjonisterAntall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 1. kvartal 2015 er 140 500, dvs. en nedgang på 6 400 fra utgangen av 1. kvartal 2015. Andelen med minstepensjon i forhold til alle alderspensjonister er 16 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2016. 27 prosent av kvinnene og 4 prosent av mennene er minstepensjonister.

 

Fakta

Endrede fylkes- og kommunetall

I oktober 2015 foretok posten en årlig endring i postnummer og adresser. Dette har spesielt slått ut i Trondheim og Bamble hvor en del personer har mistet sin geografiske tilknytning i datavarehuset og har havnet i kategorien ukjent (fylke, kommune, bydel). Det pågår et arbeid med å rette dette, i tillegg jobbes det også med å endre oppbygningen av geografiske felt/variable i datavarehuset. Dette antas å være klart før sommeren 2016.