Arkiv - Alderspensjon. Juni 2019

Statistikk pr. 30. juni 2019

Statistikknotat alderspensjon

Tabeller

Alderspensjonister: antall, andel, gradering og minstepensjon:

Utbetaling:

Bosted:

Nye alderspensjonister:

Infografikk - utlandsstatistikk alderspensjon

 

(Klikk på infografikken for visning i full størrelse)

Nå er det 947 900 alderspensjonister

Ved utgangen av juni 2019 var det 947 900 personer som mottok alderspensjon. Det er 20 300 flere alderspensjonister enn per juni 2018. Økningen fra 2018 til 2019 er på 2,2 prosent. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.

I første halvår i 2019 ble 31 900 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er noe lavere enn i samme periode i 2018, da var det 32 800 nye alderspensjonister. Nedgangen fra 2018 til 2019 er på 3,0 prosent.*  Gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon var 65,4 år så langt i 2019. For kvinner var gjennomsnittlig alder ved første uttak 66,0 år og for menn 64,8 år. 

Per juli 2019 var det 48 400 alderspensjonister som bor i utlandet.**  I juli 2014 var antallet 38 700, noe som utgjør en vekst på 25 prosent på fem år. Siden 2009 har antallet alderspensjonister som bor i utlandet, steget med 73 prosent.

I juni 2019 var gjennomsnittlig månedlig utbetalt alderspensjon 20 500 kroner. Det er klare forskjeller i gjennomsnittlig alderspensjon til menn og kvinner. Kvinner fikk i snitt utbetalt 18 200 kroner i månedlig alderspensjon i juni 2019, mens menn fikk utbetalt 22 900 kroner. Forskjellen mellom menn og kvinner skyldes lavere lønn, større innslag av deltidsarbeid og færre yrkesaktive år blant kvinner.

Antall minstepensjonister har gått ned med 9 500 personer fra juni 2018 til juni 2019. Det er en nedgang på 6,4 prosent. Ved utgangen av juni 2019 var antallet 138 800  minstepensjonister. Det er flest kvinner som er minstepensjonister. 24,6 prosent av de kvinnelige alderspensjonistene var minstepensjonister i juni 2019. Blant menn var det kun 4,2 prosent av alderspensjonistene som var minstepensjonister.

Fotnoter:

*Endring (i prosent) er beregnet med utgangspunkt i ikke-avrundede tall. Det gir noe differanse fra beregning med avrundede tall

**Merk at denne statistikken er per juli måned