Arkiv - Alderspensjon. Mars 2019

Statistikk pr. 31. mars 2019

Statistikknotat alderspensjon

Tabeller

Alderspensjonister: antall, andel, gradering og minstepensjon:

Utbetaling:

Bosted:

Nye alderspensjonister:

Nå er det 941 600 alderspensjonister

Ved utgangen av mars 2019 var det 941 600 personer som mottok alderspensjon. Det er 20500 flere alderspensjonister enn per mars 2018. Økningen fra 2018 til 2019 er på 2,2 prosent. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.15 200 personer ble registrert som nye alderspensjonister i første kvartal 2019. Det er noe lavere enn i samme periode i 2018, hvor antallet nye alderspensjonister var 15 900. Nedgangen fra 2018 til 2019 er på 4,4 prosent. Gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon var 65 år i 2019. For kvinner var gjennomsnittlig alder ved første uttak 66 år og for menn 65 år.

I mars 2019 var gjennomsnittlig månedlig utbetalt alderspensjon 20 000 kroner. Det er klare forskjeller i gjennomsnittlig alderspensjon til menn og kvinner. Kvinner fikk i snitt utbetalt 17800 kroner i månedlig alderspensjon i mars 2019, mens menn fikk utbetalt 22 400 kroner. Menn får altså litt over en fjerdedel mer i alderspensjon enn kvinnene, hvis man tar utgangspunkt i kvinnenes alderspensjon.(Se også statistikknotat.) Forskjellen mellom menn og kvinner skyldes lavere lønn, større innslag av deltidsarbeid og færre yrkesaktive år blant kvinner.

Antall minstepensjonister har gått ned med 9 300 personer fra mars 2018 til mars 2019. Det er en nedgang på 6,2 prosent. Ved utgangen av mars 2019 var antallet minstepensjonister 141 900. Det er flest kvinner som er minstepensjonister. 25,3 prosent av de kvinnelige alderspensjonistene var minstepensjonister i mars 2019. Blant menn var det kun 4,3 prosent av alderspensjonistene som var minstepensjonister.