Nye mottakere av grunnstønad etter hoveddiagnose (primærdiagnose). 1. kvartal-3. kvartal 2014-2019. Kvinner og menn. Prosent.

201420152016201720182019
I alt *)100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Infeksjons- og parasittsykdommer0,60,40,20,30,20,1
Svulster1,41,10,40,60,40,1
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer1,21,11,11,01,40,4
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser11,710,26,29,79,471,4
- Nevroser og atferdsforstyrrelser9,68,55,08,78,671,0
- Andre psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser0,50,50,40,30,20,1
- Psykisk utviklingshemming1,61,20,70,70,70,3
Sykdommer i nervesystemet 1)5,45,33,33,03,51,1
Sykdommer i øyet og øret1,11,20,81,01,20,2
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2)1,11,21,20,60,70,1
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag)0,60,60,50,30,20,1
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet0,50,60,60,30,50,1
Sykdommer i fordøyelsessystemet64,366,376,773,471,823,0
Sykdommer i hud og underhud2,01,51,21,11,10,4
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev1,91,81,31,20,60,3
- Ryggsykdommer0,60,50,60,50,30,1
- Andre muskel-skjelettsykdommer1,31,30,70,70,20,2
Medfødte misdannelser og kromosomavvik1,81,81,21,91,60,3
Symptomer, tegn 3)0,60,60,60,30,40,2
Skader, forgiftninger, og vold2,82,72,42,62,20,8
Alle andre diagnoser3,44,73,43,13,71,5
Diagnose mangler foreløpig0,60,20,10,21,70,0
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
*) Antall diagnosegrupper vil kunne variere noe gjennom året, da tall under 4 personer ikke publiseres og tabellen tilpasses dette.

Nye mottakere av grunnstønad etter hoveddiagnose (primærdiagnose). 1. kvartal-3.kvartal 2014-2019. Kvinner og menn. Antall.

201420152016201720182019
I alt *)3 0943 0702 4852 6422 5987 199
Infeksjons- og parasittsykdommer191248610
Svulster4433915109
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer383328273730
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser3633141542552455 139
- Nevroser og atferdsforstyrrelser2972621252292235 114
- Andre psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser161611746
- Psykisk utviklingshemming503618191819
Sykdommer i nervesystemet 1)16716383809276
Sykdommer i øyet og øret333720273016
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2)34372916189
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag)191913844
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet1518168145
Sykdommer i fordøyelsessystemet1 9882 0351 9061 9391 8651 656
Sykdommer i hud og underhud624529292929
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev605632321519
- Ryggsykdommer1916151496
- Andre muskel-skjelettsykdommer41401718613
Medfødte misdannelser og kromosomavvik565531504225
Symptomer, tegn 3)20181491112
Skader, forgiftninger, og vold878260705855
Alle andre diagnoser104144848197111
Diagnose mangler foreløpig19624433
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
*) Antall diagnosegrupper vil kunne variere noe gjennom året, da tall under 4 personer ikke publiseres og tabellen tilpasses dette.