Hjelpemidler til bedring av funksjonsevnen. Regnskapsførte utgifter etter type hjelpemiddel. 1.-3. kvartal 1999-2006. 1 000 kr

 19992000200120022003200420052006
I alt1 591 8291 821 4351 708 4521 807 5841 753 0271 909 6831 873 1291 809 091
Forflytningshjelpemidler i alt410 450484 971453 537522 750516 628594 629669 352741 620
Manuelle rullestoler112 642112 201111 784125 059128 006134 096158 543192 773
Elektriske rullestoler193 254240 350203 215254 476232 629289 530320 088369 104
Tilleggsutstyr til rullestoler14 28827 46226 69927 69430 32934 36434 44436 902
Ganghjelpemidler31 03336 25237 74837 63738 61335 96640 26443 012
Bilutstyr, moped og sykkel20 39524 37827 50729 35235 24539 72751 16726 298
Andre forflytningshjelpemidler38 83844 32846 58348 53151 80760 94764 84773 531
Bolighjelpemidler i alt314 327346 263347 862363 199388 649407 646404 717433 067
Hjelpemidler i husholdningen7 0748 1049 22111 20115 88618 21215 9109 858
Heiser, løfteplattformer mv72 62385 98075 05278 20380 96177 88485 52797 295
Andre boligtilpasninger234 630252 180263 589273 794291 801311 551303 279325 914
Kommunikasjonshjelpemidler i alt302 606340 176337 112376 239373 373408 010419 942406 181
Telefonutstyr, varslingshjelpemidler mv81 07998 399109 504126 218137 429159 206177 637179 599
Datautstyr, programvare mv163 280186 296175 442186 478176 707174 985163 270146 735
Optiske og elektronoptiske hjelpemidler53 60950 73446 82256 21953 82661 94669 62771 039
Andre kommunikasjonshjelpemidler4 6384 7475 3457 3235 41211 8739 4098 809
Andre hjelpemidler mv i alt564 446650 024569 941545 397474 378499 397379 118228 223
Hjelpemidler til behandling og trening 1)58 34269 34263 21681 64040 93532 20629 40442 410
Hjelpemidler og utstyr til personlig pleie57 18069 91272 65978 18082 87489 93995 27196 269
Seksualtekniske hjelpemidler----121239422481
Andre hjelpemidler40 33339 96136 75336 65227 75028 70927 53536 525
Reservedeler 2)193 598227 439256 638277 420265 442293 603166 406524
Frakt, installasjon, reparasjon mv 3)214 993243 370140 67571 50457 25554 70260 08052 014
1) Ansvaret for behandlingshjelpemidler ble overført til de regionale helseforetakene 1.1.2003.
2) Utgifter til reservedeler bokføres nå stort sett sammen med hovedhjelpemiddelet.
3) En stor del av utgiftene til frakt, installasjon, reparasjon mv er de siste årene overført til Trygdeetatens driftsregnskap i forbindelse med prosjektet "Mer effektiv hjelpemiddelforvaltning".